Doroczna nagroda
Burmistrza Miasta Zambrów
Zambrowskie Żubry